Juraj Briskar (1964)
Briskar taught at the University of Pavol Jozef Šafárik and at the University of Szeged. He has published books of aphorisms Mlčanie (1994), Chôdza v Oriente (1998), Autumnal Furniture (2002), Symetrické pozorovania (2011), books of essays Elementárne situácie v literatúre (2005) and Poetika zmyslového vnímania (2015), and prose Sprievodca nezrozumiteľnosťou (2014).