Juraj Briškár (1964). Pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove a na Segedínskej univerzite. V súčasnosti pracuje na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Vydal knihy aforizmov Mlčanie (1994), Chôdza v Oriente (1998), Autumnal furniture (2002), Symetrické pozorovania (2011), Prechádzka labyrintom (2017), knihy esejí Elementárne situácie v literatúre (2005), Poetika zmyslového vnímania (2014), prózu Sprievodca nezrozumiteľnosťou (2014) a zbierku básní Z pohladu dvoch pohárov mlieka (2018).