Juraj Briškár (1964). Pôsobil na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove a na Segedínskej univerzite.
Vydal knihy aforizmov Mlčanie (1994), Chôdza v Oriente (1998), Autumnal furniture (2002), Symetrické pozorovania (2011), knihy esejí Elementárne situácie v literatúre (2005), Poetika zmyslového vnímania (2014)
a prózu Sprievodca nezrozumiteľnosťou (2014).