Vzduch

Nočná obloha je plná prísľubov, ktoré v skutočnosti nik nebude musieť plniť.

Cvičenie je jeden zo spôsobov, ako si zachovať principiálny postoj.

Lopty nám uľahčujú pochopiť vlastné stanovisko.

V podobe prachu máme pred sebou neobmedzené množstvo času viac.

Symetrické pozorovania

Zvírený prach je veľkolepý.

V podobe dlhých letných dní sa príroda predstavuje v tom najlepšom svetle.

Kruh zmieruje utekajúcich so svetom.

Z hodín neustále vychádza slabý potlesk. viac

Sprievodca nezrozumiteľnosťou

Spočiatku máločo nasvedčuje tomu, že sa odohráva niečo dôležité. Aspoň ja sám by som čosi také nepredpokladal. V zabudnutých bočných uliciach sa veci zdajú byť prosté, a súčasne výnimočné, mnohotvárne, až bizarné. Stretávam ľudí, no nerozumiem im viac ako vtákom alebo včelám. Sú to tie isté postavy, keď sa však jedna druhej prihovárajú, akoby volali z brehu na breh. Na začiatku som mal obavy, či bolo správne odísť až tak ďaleko. Ale teraz, keď míňam stĺpy verejného osvetlenia a múry rodinných domov, sa presviedčam o tom, že kontakt s niekoľkými dôverne známymi okolnosťami dokáže potešiť ako stretnutie s priateľmi a chôdza, ak je pomalá, vie zmeniť pohľad na ne. viac