Symetrické pozorovania

Zvírený prach je veľkolepý.

V podobe dlhých letných dní sa príroda predstavuje v tom najlepšom svetle.

Kruh zmieruje utekajúcich so svetom.

Z hodín neustále vychádza slabý potlesk.

Nábytok má všetky predpoklady na to, aby bol ľudský.

Kamene lietajú vzduchom takmer ako vtáci.

Ukazovanie rukou pomáha udržiavať rovnováhu.

Dýchanie zľahčuje každodenné postoje.

Kto sa rozhliada, akoby už stál na vrchole.

Odraz slnka na hladine nie je dielom náhody, ale nespočetných pokusov.

Chôdza nadobúda na zemi praktický ráz.

Aj keď sa kotúľajú, kamene zostávajú neústupné.

Úspech chodcov spočíva v dodržiavaní určitého presne ohraničeného rytmu.

Lopty skúšajú, kam až môžu zájsť.

Hudba je veľmi jemnou formou atmosferickej poruchy.

Dym cigariet zvyšuje názornosť komunikácie.

Blúdenie udržiava dôverný vzťah hrdinu k okoliu.

Opakujeme stále tie isté chyby, lebo ich už dobre poznáme.

Záblesk jasného svetla sa musí javiť ako zlyhanie.

Hľadieť do vĺn znamená byť svedkom neustálej improvizácie.

Chôdza dáva nášmu počínaniu jednotný ráz.

Opisy labyrintu sú vždy veľmi dekoratívne.

Váhanie charakterizujú pestré krokové variácie.