Vzduch

Nočná obloha je plná prísľubov, ktoré v skutočnosti nik nebude musieť plniť.

Cvičenie je jeden zo spôsobov, ako si zachovať principiálny postoj.

Lopty nám uľahčujú pochopiť vlastné stanovisko.

V podobe prachu máme pred sebou neobmedzené množstvo času.

V bludisku je stále kam ísť.

Dlhé tmavé chodby predstavujú koniec ako východisko.

Všetky kamene spája vážnosť, s akou vedľa nás stoja.

Nie je jasné, prečo svetlo tak rýchlo letí priestorom.

Už samotný rytmus chôdze je povznášajúci.

Smer, ktorým letí pierko, nie je dôležitý.

Spôsob, akým narážajú vlny na breh, nie je prejavom nerozhodnosti.

Kto príde na miesto v pravý čas, pred tým sa more stiahne.

Vďaka dennému svetlu je určitý pohľad na svet dostupný všetkým.

Koruny stromov sú plné nepochopenej gestikulácie.

Púšť je univerzálne miesto.

Vzdialené svetlá predstavujú určité stanovisko.

Ani tí, ktorí mu načúvajú, nedokážu vietor pochopiť.

Úlohou vrcholu je urobiť možným určitý pohľad na svet.

Všetkých chodcov spája určitá povrchnosť.

Krútenie volantom uľahčuje vodičom porozumieť vlastnej situácii.

Tápanie v tme umožňuje prisúdiť veciam dôverné vlastnosti.

Aj vo veľkých hĺbkach si bubliny zachovávajú hravosť.

Zdvíhaním nôh a rúk chodec zľahčuje sám seba.

Volanie o pomoc robí svet zrozumiteľnejším.

Na vzdialených svetlách je zaujímavá tá vzdialenosť.

Kamene majú s tými, ktorí blúdia, nekonečnú trpezlivosť.

Keby nebolo ľudí, nemal by kto merať čas.

S blízkosťou pobrežia rastie vo vlnách cit pre podrobnosti.

Na konci búrky možno v ovzduší rozoznať zreteľné známky ľútosti.

Aj keď zadržíme dych, neprestane byť ľahký.

To, na čo sa čaká, zostalo stáť.

V bludisku je prechádzka principiálnym stanoviskom.

Nafukovanie balónov nám nezabráni ich obdivovať.

Kto je unavený, zatvára oči.

Vietor dokáže vniesť do vlasov známky nesúhlasu.

Mlčanie je jedným z príkladov vplyvu hudby.

Osamelé kroky nám majú čosi povedať.

V podobe vĺn sa stále vracajú nepochopené súvislosti.

Dlhý jasný deň možno chápať ako pokus o určité vysvetlenie.

Z pohľadu kolies sa všetko krúti okolo nich.

Každý zo schodov sa na vrchol trochu podobá.