Category Archives: Uncategorized

Čas pre počasie

V posledných rokoch sa na prvé stránky novín pomedzi politické spravodajstvo čoraz viac dostávajú informácie o extrémne narastajúcej teplote ovzdušia a iných meteorologických anomáliách. Venovať pozornosť počasiu pritom bolo až donedávna skôr výnimkou. Ako čitatelia sme boli zvyknutí brať údaje o teplote vzduchu a rýchlosti vetra ako informácie o síce premenlivom, no opakujúcom sa a [...]

Posted in Uncategorized | Comments closed

Stručné dejiny chôdze

Spôsob, akým sa ľudia premiestňujú po uliciach, je osobitým druhom neverbálnej komunikácie. Ak majú niekam dôjsť, jednoducho nemôžu inak, musia sa vyjadriť. Začnú, napríklad, zoširoka, v takom prípade nekráčajú do cieľa tou najkratšou cestou, ale vyberú sa povedzme cez park, pristavia sa pri čomsi novom, ochotne postupujú aj veľajšími ulicami. Ich prejav tak získava určitú [...]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ráno

Ráno je všetko nové. Byt, veci, aj ľudia, ktorí sa uprostred nich prebúdzajú a nepresvedčivo pohybujú, váhavo preberajú k prvému rozhovoru nad šálkou. Ak v takých chvíľach zasvieti slnko, vtedy sa zdá byť jasné, že nový deň je vlastne príležitosťou začať od začiatku, umytý a čistý. Ráno je všetko možné. Denné svetlo nás spolu s [...]

Posted in Uncategorized | Comments closed

Deti

Kráčať do spálne sa snáď ešte dá dôležito, ale usnúť v nej možno iba ako dieťa. Znamená to najprv si sadnúť, skloniť hlavu, prestať sa brať vážne, ľahnúť si na bok, obklopený mäkkými vankúšmi tiež zmäknúť, schúliť sa do klbka. Polihávajúc na posteli sa človek ešte chvíľu môže cítiť bohatý, významný, hľadieť cez okno do [...]

Posted in Uncategorized | Comments closed

Nábytok

Kultúra je súborom tvarov, hladkých povrchov a rovných plôch, ktoré ako napnuté hladiny jazier existujú iba v našich predstavách, v tom vysnenom svete, kde už nie je jedno, ale ešte ani to druhé. Príroda má tú vlastnosť, že v nej všetko spolu tesne súvisí, ľudia sú jej prirodzenou súčasťou, no zároveň stále znovu a znovu [...]

Posted in Uncategorized | Comments closed

Ľudia a veci

Ľudia väčšinou nie sú radi, ak čomusi nerozumejú. Ochotne si preto obliekajú aj zle padnúce uniformy. Naznačujú síce niekedy, že by chceli vedieť aj viac, žiť inak, ale nie je to tak. Radšej sa mýlia ako by mali znovu pociťovať neistotu. Považujú za zbytočné pridlho uvažovať nad významom vecí a seba samých, a sústreďujú sa [...]

Posted in Uncategorized | Comments closed

Vietor a dážď

Pruh snehu na chodníku rozdelený prekvapujúco ostrým rezom akoby podľa pravítka na topiaci sa a taký, ktorý sa nijako nemení, môže pôsobiť záhadne. Vysvetlenie je však jednoduché, a keď slnko vyjde spoza mraku, ukáže sa, že jeho lúčom iba stál v ceste neďaleký plot. Po chvíli si možno niekto z chodcov všimne aj to, že [...]

Posted in Uncategorized | Comments closed

Veci a ľudia

Archeológovia musia byť veľmi trpezliví. Sklonení k zemi opatrne odhŕňajú vrstvu za vrstvou, aby z nej uvoľnili drobné úlomky budov a predmetov. Keď potom starostlivo skladajú črepy rozbitých nádob, nerobia to preto, že by sa nemali z čoho napiť. To, čo hľadajú, nie sú veci samotné, ich pratické funkcie, ale pohľad na ne. Pokúšajú sa [...]

Posted in Uncategorized | Comments closed

O význame

Ak niekto nabáda iných, aby zhromažďovali svoje poklady nie tu, na zemi, ale v nebi, možno to chápať aj tak, že ich volá k tomu, aby upustili v predstavách od vecí samotných, a venovali viac pozornosti ich významu, ideálnej podobe, akú nadobúdajú v mysli. Šťastie u ľudí nezávisí natoľko od podnetov a faktických predpokladov ako od schopnosti [...]

Posted in Uncategorized | Comments closed

Osamelý človek

Osamelý človek je bezdôvodný. Nik mu nevolá, lebo pre to nie je žiaden dôvod, nik ho nehľadá, lebo nič z toho, čo reprezentuje osamelý človek, nik iný nepotrebuje. Nekonečný sled príčin a následkov, rozmanitých sociálnych rolí akoby sa ho už netýkal, život, ako ho on žije, nemá ľahko zrozumiteľné vysvetlenie. Najprv zostáva stáť a po [...]

Posted in Uncategorized | Comments closed